KONTAKT 274 781 341
OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7.30 – 16h
OBJEDNÁVKA SLUŽEB
OSOBNÍ ASISTENCE: 274 781 341
od pondělí do pátku 7.30 – 16h

AUTODOPRAVA: 216 216 444
od pondělí do pátku 7.30 – 16h

Ceník služeb osobní asistence

Před započetím služby je vždy předem projednána smlouva s klientem, která obsahuje mimo jiné i přesnou specifikaci požadovaných služeb, jejich rozsahu a ceny.

Platba za služby: Po celou dobu služby má u sebe klient výkaz služeb, kam po každé službě asistent zapíše - kdy služba proběhla a jak byla dlouhá. Na konci měsíce nebo po ukončení služby klient potvrdí svým podpisem počet, délku a kvalitu provedených služeb a asistent se postará o doručení výkazu Heweru. Kopie výkazu zůstane klientovi pro kontrolu.

Na základě tohoto výkazu bude klientovi do 10 dnů následujícího měsíce vystavena faktura, kterou klient složenkou nebo převodem uhradí.Doba splatnosti je 10 dnů ode dne vystavení faktury a to připsáním fakturované částky na účet organizace Hewer. Ceník je platný od 1.1.2019

CENÍK - PRO VŠECHNY KRAJE

PLATNÝ OD 1.1.2019
Ceník služeb osobní asistence - cena zahrnuje kompletní služby Základní cena:
Základní cena (hodinová sazba) za jednu hodinu osobní asistence
 130 Kč / hodina
Základní cenu účtujeme na všechny jednohodinové služby a služby, které jsou kratší než dvě hodiny, které poskytujeme v průběhu pracovních dnů a víkendů a zároveň na všechny služby (i vícehodinové), které poskytneme o státních svátcích.
Slevy ze základní ceny za službu osobní asistence v rozsahu 2 a více hodin*Cena po slevě:
Noční a víkendové služby (Pondělí - Pátek od 22h do 6h + víkendy)
sleva ze základní hodinové sazby - 10Kč
 120 Kč / hodina
Denní služby poskytnuté v pracovní dny (Pondělí - Pátek od 6h do 22h)
sleva ze základní hodinové sazby - 20Kč
 110 Kč / hodina

 

*Nárok na cenu je podmíněn úhradou faktur ve splatnosti, pokud nejsou faktury hrazeny řádně a včas slevy nejsou poskynuty
*Slevy není možné uplatnit na více kratších služeb poskytnutých v rámci jednoho dne