KONTAKT 274 781 341
PONDĚLÍ - PÁTEK 8–12 h a 13-16 h
(v pracovních dnech)
OBJEDNÁVKA SLUŽEB
OSOBNÍ ASISTENCE: 274 781 341
od pondělí do pátku 8–12 h a 13-16 h

AUTODOPRAVA: 216 216 444
od pondělí do pátku 8–12 h a 13-16 h

Kdo jsme

Hewer – občanské sdružení vzniklo v dubnu roku 1997, kdy popud k jeho vzniku dala Ing. Jana Hrdá. Ačkoli měla sama těžké tělesné postižení, aktivně se věnovala sociální práci. Původním záměrem byla „komplexnost“ pomoci komukoli, kdo se dostal do nezvyklé životní situace s následným upoutáním na lůžko či na vozík (po úrazu, zhoršení stávající nemoci apod.), nebo do sociální izolace, a to v rámci tělesného, smyslového, mentálního nebo kombinovaného postižení. Tento záměr jsme tehdy vyjadřovali posláním: „Vezmeme Vás za ruku a provedeme Vás změtí sociálních dávek, příspěvků, zdravotních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, odborné zdravotní a pečovatelské sociální služby až po případné zaměstnání.“ Z takto širokého záběru v průběhu let, v souvislosti se zájmem a potřebami těch, kvůli kterým Hewer vznikl, vykrystalizovala primární specializace na osobní asistenci v rámci terénní asistenční služby, napříč všem typům postižení a věku.

S platností zcela nového Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách bylo Hewer – občanské sdružení zaregistrováno pro vykonávání služby osobní asistence Ministerstvem vnitra dne 17. 11. 2007. Z počátku byly registrovány pouze služby v Praze a v Brně, ovšem postupně byly, pro zájem klientů, rozšířeny. K původním destinacím přibyly kraje Středočeský, Ústecký, Plzeňský, Pardubický a Královehradecký. Platnou registraci nyní tedy Hewer uplatňuje a své služby nabízí v 7 krajích ČR.

Slovo „hewer“ je převzato ze staroanglického jazyka a jeho význam se dá shrnout jako „muž, který se drží zákona“ nebo „lamač kamene“. Pro nás mají oba tyto výklady hluboký význam. Snažíme se držet zákona, ale mnohdy si také připadáme jako „lamači“ – rádi bychom byli „lamači“ problémů našich klientů, ale občas také „lámeme“ nervy sobě i svému okolí při různých úředních jednáních, žádostech o granty, inspekcích kvality atd.

Díky novému Občanskému zákoníku, který upravuje mj. i legislativní platformu neziskových organizací, došlo k zatím poslední změně názvu, a to na Hewer, zapsaný spolek.

Většina asistencí, které dnes HEWER, z.s. poskytuje, patří mezi tzv. asistence sebeurčující. To jsou asistence, u kterých klient sám určuje konkrétní náplň služby v závislosti na svých aktuálních potřebách. Pouze v případech, kdy snížené mentální schopnosti nebo nedospělost uživatele brání uplatnění tohoto přístupu, je poskytována tzv. řízená osobní asistence, kdy kvalifikovaný osobní asistent určuje zaměření služby, ale vždy s maximální účastí toho, komu je tato služba určena.

Charakteristické pro nás je, že služby můžeme poskytovat také nepřetržitě, tj. 24 hodin denně, včetně víkendů i svátků. Snažíme se zajistit prakticky neomezenou kapacitu osobních asistentů v závislosti na aktuální potřebě klientů. Každý klient si svého osobního asistenta vybere a v případě potřeby jej může také vyměnit. Vhodně se doplňujeme s pečovatelskými, popř. alternativními terénními asistenčními či zdravotními službami, kdy sloužíme u klientů vyžadujících soustavnější péči mimo běžné pracovní hodiny.
Přestože HEWER, z.s. poskytuje služby přibližně 1000 klientům ročně, je každý z nich pro nás novou výzvou. I když má Hewer za roky působení na svém „kontě“ přes milion asistenčních hodin, každá hodina naší péče je pro nás důležitá. Vážíme si důvěry každého klienta, ať jde o obyvatele velkého města nebo třeba malé vesnice v horách. Nerozlišujeme zda jde o známou osobnost nebo o člověka, který je důležitý „pouze“ pro své nejbližší či třeba už zůstal na světě sám.