KONTAKT 274 781 341
OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7.30 – 16h
OBJEDNÁVKA SLUŽEB
OSOBNÍ ASISTENCE: 274 781 341
od pondělí do pátku 7.30 – 16h

AUTODOPRAVA: 216 216 444
od pondělí do pátku 7.30 – 16h

Osobní asistence

Osobní asistence a pečovatelská služby

Již od roku 1997 poskytujeme služby osobní asistence v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků. Osobní asistenti Vám pomůžou s asistencí lidí upoutaných na invalidní vozík, u seniorů, kteří mají sníženou schopnost pohybu, ale i lidí trpících Alzheimerovou chorobou. Není výjimkou asistence u klientů trpících diabetem, artrózou nebo po mrtvici. Pomáháme s rekonvalescencí  po chemoterapii. Asistujeme také u dětí s Downovým syndromem nebo epilepsií.

Respektujeme důstojnost každého člověka. Podstatou osobní asistence je pomoc klientovi na místě a v čase, který si on sám vybere. To znamená, že asistent Vám bude k dispozici doma, na chalupě, v nemocnici, na úřadě, na dovolené, prostě všude tam, kde ho potřebujete. V průběhu služby je možné dohodnout výměnu asistenta, změnu času poskytování služeb nebo změnu činností.Naši asistenti mají zkušenosti s asistencí u lidí upoutaných na invalidní vozík, u seniorů, kteří mají sníženou schopnost pohybu, ale i lidí trpících Alzheimerovou chorobou. Není výjimkou asistence u klientů trpících diabetem, artrózou nebo po mrtvici. Pomáháme s rekonvalescencí po chemoterapii. Asistujeme například u dětí s Downovým syndromem a u autistických dětí.
 Představení organizace HEWER, z.s.


S čím Vám osobní asistenT pomůže?

Podrobnější seznam činností, s nimiž Vám můžeme pomoci, naleznete zde: 


Pro koho je osobní asistence?

Osobní asistence je určena pro každého, kdo chce zůstat v domácím prostředí a z jakýchkoliv důvodů potřebuje pomoc s některými úkony běžného života. Velmi vhodná je pro následující typy klientů:

 • seniory
 • osoby s tělesným, smyslovým, mentálním nebo kombinovaným postižením
 • osoby chronicky nemocné nebo v rekonvalescenci po úraze
 • osoby s některými typy psychického onemocnění (nutná konzultace s lékařem)
 • nejste si jisty, zda je osobní asistence vhodná i pro Vás? Kontaktujte nás na tel. čísle 274 781 341

Kdo si může asitenci objednat?

  • každý potřebný občan, jeho rodinní příslušníci či přátelé
  • pečovatelské domy či organizace zajišťující péči o seniory
  • nemocnice či další zdravotnická zařízení
  • organizace zajišťující péči o klienty s různým typem znevýhodnění
  • firmy pro své současné i bývalé zaměstnance
  • pro objednání osobní asistence nás kontaktujte na tel. čísle 274 781 341
  • před zahájením služby je vždy nutné zajistit souhlas klienta s poskytováním osobní asistence

PRŮBĚH OSOBNÍ ASISTENCE

Vedoucí asistence střediska, které s Vámi bude spolupracovat, Vám nejprve podá veškeré informace, které budete potřebovat. Pak se s Vámi sejde v místě, kde bude probíhat asistence a dohodne s Vámi časový průběh a cíl služby a podepíše s Vámi smlouvu. Také Vám vybere a navrhne asistenta, který podle předem stanovených podmínek začne vykonávat asistenční službu. Smlouvu upravíme podle Vašich potřeb - pokud Vám asistent nebude vyhovovat, navrhneme jiného.

Služba začne až při Vaší spokojenosti se všemi podmínkami. Nejpozději po 2 měsících Vám vedoucí znovu zavolá nebo se s Vámi sejde a popovídá si s Vámi o tom, jestli by nebylo dobré nějak služby upravit.

S ČÍM ASISTENT POMŮŽE

Respektujeme důstojnost každého člověka. Podstatou osobní asistence je pomoc klientovi na místě a v čase, který si on sám vybere. To znamená, že asistent Vám bude k dispozici doma, na chalupě, v nemocnici, na úřadě, na dovolené, prostě všude tam, kde ho potřebujete. V průběhu služby je možné dohodnout výměnu asistenta, změnu času poskytování služeb nebo změnu činností.

Naši asistenti mají zkušenosti s asistencí u lidí upoutaných na invalidní vozík, u seniorů, kteří mají sníženou schopnost pohybu,
ale i lidí trpících Alzheimerovou chorobou. Není výjimkou asistence u klientů trpících diabetem, artrózou nebo po mrtvici.

Pomáháme s rekonvalescencí po chemoterapii. Asistujeme například u dětí s Downovým syndromem a u autistických dětí.

MÁM ZÁJEM O OSOBNÍ ASISTENCI

Naším posláním je každodenní starost o druhé. Osobní asistenci poskytujeme 24 hodin denně, ale její samotné objednání je vždy potřeba objednat dopředu na telefonním čísle 274 781 341 vždy každý pracovní den od 7:30 - 16:00.

 

POSLÁNÍ ORGANIZACE

Kdo jsme: Jsme HEWER, z.s. - organizace pomáhající lidem již od roku 1997.

Co děláme: Poskytujeme osobní asistenci, registrovanou sociální službu.

Komu pomáháme: Osobám (od 1 roku věku) s kombinovaným, mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým či zdravotním postižením a seniorům. V Jihomoravském kraji pomáháme rovněž osobám (od 1 roku věku) s chronickým duševním onemocněním a chronickým zdravotním onemocněním.

Proč to děláme: Chceme, aby naši klienti mohli žít ve svém domácím prostředí, které znají a jsou tam spokojeni. Přejeme si, aby měli v maximální možné míře naplněny všechny základní životní potřeby a zapojovali se do života kolem sebe tak, jak chtějí.

Kdy je asistence poskytována: V čase, který si klient zvolí. Služby poskytujeme 24 hodin denně 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků.

Kde lze asistenci využít: V místě pobytu klienta. Působnost máme v Praze, Středočeském, Ústeckém, Plzeňském, Královéhradeckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji.

Jak službu poskytujeme: Osobní asistent se stává očima, ušima, rukama či nohama klienta a pomáhá mu dle jeho potřeb a přání. Naši pracovníci se řídí zásadou zachování maximální možné míry samostatnosti klienta, respektem a podporou jeho práva volby vč. návaznosti na další služby. Vždy je uplatňován partnerský, individuální a flexibilní přístup.

CÍLE ORGANIZACE:

Primárním cílem organizace Hewer je klient:

a. žijící ve svém domácím prostředí, které zná a je tam spokojen;
b. jehož všechny základní životní potřeby jsou v maximální možné míře naplněny;
c. zapojující se do života kolem sebe tak, jak sám chce.

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Při poskytování sociální služby dodržujeme následující zásady:

a) Zásada partnerského přístupu – klient je rovnocenným partnerem. Respektujeme práva klienta, jeho důstojnost a svobodné rozhodnutí, s ohledem na rozumové schopnosti klienta a bezpečnost situace.

b) Zásada individuálního přístupu / služba šitá klientovi na míru – uplatňujeme individuální přístup ke každému klientovi podle jeho potřeb. Potřeby klienta jsou uvedeny v individuálním plánu.

c) Zásada flexibilního přístupu – služby se snažíme přizpůsobovat individuálním potřebám a možnostem jednotlivých klientů (z hlediska času i místa poskytování služeb).

d) Zásada práva volby – respektujeme klientovo přání, s ohledem na rozumové schopnosti klienta a bezpečnost situace.

e) Zásada kontinuity a spolupráce – respektujeme, podporujeme a poskytujeme informace při návaznosti na další sociální služby.

f) Zásada zachování maximální možné míry samostatnosti klienta – podporujeme samostatnost klienta a snažíme se, aby byla zachována její nejvyšší možná míra.