KONTAKT 274 781 341
PONDĚLÍ - PÁTEK 8–12h a 12.30-16h
(v pracovních dnech)
OBJEDNÁVKA SLUŽEB
OSOBNÍ ASISTENCE: 274 781 341
od pondělí do pátku 8–12h a 12.30-16h

AUTODOPRAVA: 216 216 444
od pondělí do pátku 8–12h a 12.30-16h

Osobní asistence - Alzheimer

Osobní asistence a pečovatelská služby

Alzheimerova nemoc (AN) narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka.

AN poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. V té době se považovala za nemoc vzácnou. Nyní se nějaká forma demence vyskytuje u více než sedmi miliónů obyvatel Evropy.

AN začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou AN postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat.

Respektujeme důstojnost každého člověka. Podstatou osobní asistence je pomoc klientovi na místě a v čase, který si on sám vybere. To znamená, že asistent Vám bude k dispozici doma, na chalupě, v nemocnici, na úřadě, na dovolené, prostě všude tam, kde ho potřebujete. V průběhu služby je možné dohodnout výměnu asistenta, změnu času poskytování služeb nebo změnu činností.Naši asistenti mají zkušenosti s asistencí u lidí upoutaných na invalidní vozík, u seniorů, kteří mají sníženou schopnost pohybu, ale i lidí trpících Alzheimerovou chorobou. Není výjimkou asistence u klientů trpících diabetem, artrózou nebo po mrtvici.Pomáháme s rekonvalescencí po chemoterapii. Asistujeme například u dětí s Downovým syndromem a u autistických dětí.

Pro koho je osobní asistence?

Osobní asistence je určena pro každého, kdo chce zůstat v domácím prostředí a z jakýchkoliv důvodů potřebuje pomoc s některými úkony běžného života. Velmi vhodná je pro následující typy klientů:

 • seniory
 • osoby s tělesným, smyslovým, mentálním nebo kombinovaným postižením
 • osoby chronicky nemocné nebo v rekonvalescenci po úraze
 • osoby s některými typy psychického onemocnění (nutná konzultace s lékařem)
 • nejste si jisty, zda je osobní asistence vhodná i pro Vás? Kontaktujte nás na tel. čísle 274 781 341

Kdo si může asitenci objednat?

 • každý potřebný občan, jeho rodinní příslušníci či přátelé
 • pečovatelské domy či organizace zajišťující péči o seniory
 • nemocnice či další zdravotnická zařízení
 • organizace zajišťující péči o klienty s různým typem znevýhodnění
 • cestovní kanceláře
 • hotely
 • zahraniční agentury
 • firmy pro své současné i bývalé zaměstnance
 • Pro objednání osobní asistence nás kontaktujte na tel. čísle 274 781 341

PRŮBĚH OSOBNÍ ASISTENCE

Vedoucí asistence střediska, které s Vámi bude spolupracovat, Vám nejprve podá veškeré informace, které budete potřebovat. Pak se s Vámi sejde v místě, kde bude probíhat asistence a dohodne s Vámi časový průběh a cíl služby a podepíše s Vámi smlouvu. Také Vám vybere a navrhne asistenta, který podle předem stanovených podmínek začne vykonávat asistenční službu. Smlouvu upravíme podle Vašich potřeb - pokud Vám asistent nebude vyhovovat, navrhneme jiného.

Služba začne až při Vaší spokojenosti se všemi podmínkami. Nejpozději po 2 měsících Vám vedoucí znovu zavolá nebo se s Vámi sejde a popovídá si s Vámi o tom, jestli by nebylo dobré nějak služby upravit.

MÁM ZÁJEM O OSOBNÍ ASISTENCI

Naším posláním je každodenní starost o druhé. Osobní asistenci poskytujeme 24 hodin denně, ale její samotné objednání je vždy potřeba objednat dopředu na telefonním čísle 274 781 341 vždy každy pracovní den od 8:00 - 16:30.