KONTAKT 274 781 341
PONDĚLÍ - PÁTEK 8–12h a 12.30-16h
(v pracovních dnech)
OBJEDNÁVKA SLUŽEB
OSOBNÍ ASISTENCE: 274 781 341
od pondělí do pátku 8–12h a 12.30-16h

AUTODOPRAVA: 216 216 444
od pondělí do pátku 8–12h a 12.30-16h

Osobní asistence - Autismus

Osobní asistence a pečovatelská služby

Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti (tzv. základní diagnostická triáda problémových oblastí vývoje u poruch autistického spektra). Autismus doprovází specifické vzorce chování.

Stupeň závažnosti poruchy bývá různý, od mírné formy (málo symptomů) až po těžkou (velké množství symptomů). Problémy se musí projevit v každé části základní diagnostické triády.

Autismus je poruchou, jejíž příčinu se prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká až při kombinaci několika těchto faktorů. Autismus je v podstatě syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování. Projevuje se buď od dětství nebo v raném věku (do 36 měsíců). Porucha určitých mozkových funkcí způsobí, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace (senzorické, jazykové). Lidé s autismem pak mívají výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.

S čím Vám osobní asistenT pomůže?

Pro koho je osobní asistence?

Osobní asistence je určena pro každého, kdo chce zůstat v domácím prostředí a z jakýchkoliv důvodů potřebuje pomoc s některými úkony běžného života. Velmi vhodná je pro následující typy klientů:

 • seniory
 • osoby s tělesným, smyslovým, mentálním nebo kombinovaným postižením
 • osoby chronicky nemocné nebo v rekonvalescenci po úraze
 • osoby s některými typy psychického onemocnění (nutná konzultace s lékařem)
 • nejste si jisty, zda je osobní asistence vhodná i pro Vás? Kontaktujte nás na tel. čísle 274 781 341

Kdo si může asitenci objednat?

 • každý potřebný občan, jeho rodinní příslušníci či přátelé
 • pečovatelské domy či organizace zajišťující péči o seniory
 • nemocnice či další zdravotnická zařízení
 • organizace zajišťující péči o klienty s různým typem znevýhodnění
 • cestovní kanceláře
 • hotely
 • zahraniční agentury
 • firmy pro své současné i bývalé zaměstnance
 • Pro objednání osobní asistence nás kontaktujte na tel. čísle 274 781 341

PRŮBĚH OSOBNÍ ASISTENCE

Vedoucí asistence střediska, které s Vámi bude spolupracovat, Vám nejprve podá veškeré informace, které budete potřebovat. Pak se s Vámi sejde v místě, kde bude probíhat asistence a dohodne s Vámi časový průběh a cíl služby a podepíše s Vámi smlouvu. Také Vám vybere a navrhne asistenta, který podle předem stanovených podmínek začne vykonávat asistenční službu. Smlouvu upravíme podle Vašich potřeb - pokud Vám asistent nebude vyhovovat, navrhneme jiného.

Služba začne až při Vaší spokojenosti se všemi podmínkami. Nejpozději po 2 měsících Vám vedoucí znovu zavolá nebo se s Vámi sejde a popovídá si s Vámi o tom, jestli by nebylo dobré nějak služby upravit.

S ČÍM ASISTENT POMŮŽE

Respektujeme důstojnost každého člověka. Podstatou osobní asistence je pomoc klientovi na místě a v čase, který si on sám vybere. To znamená, že asistent Vám bude k dispozici doma, na chalupě, v nemocnici, na úřadě, na dovolené, prostě všude tam, kde ho potřebujete. V průběhu služby je možné dohodnout výměnu asistenta, změnu času poskytování služeb nebo změnu činností.

Naši asistenti mají zkušenosti s asistencí u lidí upoutaných na invalidní vozík, u seniorů, kteří mají sníženou schopnost pohybu,
ale i lidí trpících Alzheimerovou chorobou. Není výjimkou asistence u klientů trpících diabetem, artrózou nebo po mrtvici.

Pomáháme s rekonvalescencí po chemoterapii. Asistujeme například u dětí s Downovým syndromem a u autistických dětí.

MÁM ZÁJEM O OSOBNÍ ASISTENCI

Naším posláním je každodenní starost o druhé. Osobní asistenci poskytujeme 24 hodin denně, ale její samotné objednání je vždy potřeba objednat dopředu na telefonním čísle 274 781 341 vždy každy pracovní den od 8:00 - 16:30.