KONTAKT 274 781 341
PONDĚLÍ - PÁTEK 8–12h
(v pracovních dnech)
OBJEDNÁVKA SLUŽEB
OSOBNÍ ASISTENCE: 274 781 341
od pondělí do pátku 8–12h

AUTODOPRAVA: 216 216 444
od pondělí do pátku 8–12h

Postupy, bezpečnostní a hygienické pokyny při základních činnostech při poskytování osobní asistence

Vzhledem ke složitosti této problematiky uvádíme několik návodných videí pro osvojení si následujících dovedností:

Úprava domácího prostředí


Správný postoj při pečování o nemocného


Posouvání a polohování nemocného


Posazování a postavování nemocného


Chůze s berlemi a chodítkem


Přesuny nemocného


Ukázky kompenzačních pomůcek


Hygienická péče


Úprava lůžka


Vyprazdňování


Zdroj: Česká asociace pečovatelské služby.